The business case for engagement

nov 14, 2019

Det är roligare och mer engagerande att jobba för vissa företag och organisationer än för andra – det vet väl alla? Men det är inte ett lika känt faktum att graden av engagemang har en mycket stor inverkan på ett företages resultat.

En omfattande studie gjordes 2014 av Corporate Leadership Council på 50 000 anställda i 59 företag i 27 olika länder och den visade att högt engagemang leder till såväl en bättre arbetsinsats som färre oönskade avhopp från medarbetare. Dessa resultat verifieras fortsatt av Gallups världsomfattande studie ”State of the global workforce” (2013 och 2017).

Det finns alltså mycket goda affärsmässiga skäl till att utarbeta och implementera strategier för ökat engagemang.

För att kunna göra det krävs att man förstår vad det är som skapar engagemang hos medarbetare i ett företag. Ett intressant – men kanske något mer oväntat resultat från CLC-studien – är att sk mjuka faktorer är helt dominerande när det gäller att skapa engagemang hos medarbetarna.

 Performance depends on The Heart over The Mind

Den viktigaste faktorn är att den anställde har ett genuint intresse för det jobb som den är anställd för. Detta kan (delvis) styras genom väl utarbetade rekryteringsprocesser.

 Men därutöver är det ledaren som är helt avgörande för att skapa ”emotional commitment” hos medarbetarna. Dels därför att hen själv utgör den fjärde viktigaste faktorn för medarbetarnas motivation. Dels därför att ledaren är avgörande för att bygga det team som utgör den tredje viktigast faktorn och för att begripliggöra hur det arbete som utförs inom teamet och av medarbetaren hänger ihop med och bidrar till det gemensamma högre syfte som organisationen har.

 Alltså – ledarskap är viktigt, och det finns all anledning att tänka igenom hur företaget vill jobba och på vilket sätt ledare ska stötta och driva det.