Expertis inom strategi- och förändringsarbeten

Vi som startat Insight Jobs har stor erfarenhet av att utveckla företag och organisationer, men inom olika expertisområden och utifrån olika perspektiv. Johan Fredriksson är en resultatinriktad företagsledare med lång erfarenhet från komplexa tjänstebranscher medan Annika Wohlström är organisationspsykolog och strategisk förändringsledare som utvecklar ledarskap och flexibilitet i stora organisationer.

Johan Fredriksson

”Genom att ta tillvara brainpoolen blir företag effektivare”

Jag har jobbat hela mitt yrkesliv inom företag som levererar komplexa tjänster (sjukvård, utbildning, omsorg). Denna typ av verksamhet kräver att alla medarbetare i första linjen själva har mandat, vilja och förmåga att på kort tid besluta och hantera alla de frågor som hela tiden dyker upp. Men för att de ska kunna göra det med kvalitet och hastighet, måste företaget ha en stark värdegrund och en klar bild av vartåt man strävar. Då blir det decentraliserade beslutsfattandet enorm effektivt. Min styrka ligger i att driva strategiprocesser som skapar klarhet och enkelhet kring målen och sedan att engagera medarbetare kring dessa. Jag har också genomfört >20 företagsförvärv och har därigenom skaffat mig omfattande erfarenhet kring vad som krävs för att lyckas integrera förvärven och få ut det fulla värdet  av en genomförd investering.

Erfarenhet

 • Senior Advisor Nordstjernan Investment AB

 • CEO, Praktikertjänst AB

 • CEO, Uppsala Vård & Bildning

 • Dep CEO & CFO, Frösunda Omsorg AB

 • CEO, Aleris Psychiatry & Care AB

Annika Wohlström

”Tillit är grunden för organisationens utveckling”

Som psykolog i grunden har jag intresserat mig för hur man på bästa sätt utvecklar människor och organisationer. Det kan handla om att bygga processer och ta fram verktyg för att höja kompetens eller driva kultur. Det kan gälla att hjälpa ledare hitta sina drivkrafter och formulera krispiga mål. Jag jobbar också med team och ledningsgrupper för att skapa förutsättningarna för bästa möjliga utfall av gruppens arbete. Tillit är avgörande, så att olika röster kan tas tillvara och olika perspektiv kan brytas mot varandra. Forskning visar att en enda röst som skiljer sig från resten höjer kvaliteten på gruppens resultat, medan en grupp utan avvikande röster kan tappa förmågan till gott omdöme – även om samarbetet kanske känns smidigt. 

Jag får också uppdrag som coach för etablerade chefer som ofta saknar någon som kan lyssna och reflektera med djup förståelse för både verksamheten och livssituationen. Med min mångåriga internationella erfarenhet av ledning på de högsta nivåerna ser jag ofta sammanhang som bidrar till att chefer och team formulerar sina frågor skarpare.

Erfarenhet

 • Business Unit Director, Företagsuppdrag (Assignments), SSE Executive Education

 • Head of Change Management, NCC AB

 • Head of Leadership development and Talent Management, NCC AB

 • Member of Board: Coaching Psychology in Sweden

 • Senior Consultant, Sandahl Partners

 • Country Manager, Global Service manager, Cubiks Ltd

 • Leg psykolog