Tillsammans kan vi lösa viktiga problem

Varje organisation påverkar samhället genom sina beslut och sitt agerande. De som strävar mot hållbarhet, som tar tillvara allas kompetenser och låter människor växa, gör världen till en lite bättre plats. Det vill vi bidra till, och tillsammans med modiga ledare kan vi lösa viktiga problem för samhället och världen.

Engagemang, ofta saknad pusselbit

Idag är skillnaden stor mellan vad forskningen säger om engagemang, och vad företag faktiskt gör. Man glömmer bort att det är människor som ska flytta organisationen framåt; att de behöver delta med engagemang i både hjärta och hjärna.

När alltför få känner engagemang minskar lönsamhet och kvalitet medan sjukfrånvaro och personalomsättning ökar. Studier visar att många strategier och affärsplaner aldrig genomförs och att en starkt bidragande faktor är bristande engagemang i ledningsgruppen eller organisationen.

Tänk om det är lätt?

Detta resursslöseri är egentligen inte svårt att åtgärda. Men det kräver medvetet arbete. Enligt modern forskning bygger drivkraft och engagemang på:

  • en tydlig och attraktiv vision som visar vart vi är på väg
  • att varje individ ser sin egen del i helheten

  • tillit till varje individs förmåga

  • relativt stor självständighet i hur man ska nå målen.