Ständig förändring ställer krav

Idag finns många företeelser som ökar behovet av genomgripande förändring i organisationerna: den accelererande digitaliseringen, teknikutvecklingen, klimatförändringarna och global konkurrens. Ofta behövs nytänkande kring hur man verkligen använder hela organisationens kunskap i en osäker framtid.

Vi hjälper dig att implementera

strategierna som ska forma framgångsrika företagskulturer. Från att öka medvetenhet om behovet av förändring till att ta fram både målbilden och de aktiviteter som behövs för att skapa engagemang och stödja förändringen.

Prata med oss om du förbereder en större förändring. Vi kan leda samtal och möten när ni tillsammans behöver skaffa en gemensam bild av vilken förändring ni står inför.  Vi lägger även upp längre processer med aktiviteter som kopplar ihop struktur, verksamhetsplanering, kommunikation, återkoppling, experimenterande och lärande. Vi kan hjälpa dig med att:

  • designa och leda implementeringsprocesser
  • skapa målbild och medvetenhet om förändringsbehovet
  • ta fram aktiviteter som stödjer förändringen.