Processer som både är lätta att följa och inspirerande

För oss är det viktigt att processer är stabila och lätta att följa men samtidigt smarta och inspirerande. Vi kan ta avstamp i hur stora bolag gör genom att vi har god insikt på området. Men vi är också pragmatiska så att alla handlingar i processen – feedback, skattningar, rapportering etc – verkligen bidrar till att människor och verksamhet utvecklas.

Vi tar fram processer, designar utvecklingsprogram och leder implementering inom

  • Ledarförsörjning
  • Talent Management
  • Performance Management
  • Medarbetarundersökning och/eller pulsmätning